Internat Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

www.internat.zssrze.resman.pl

Opłata za miesiąc pobytu wynosi:

  • Zakwaterowanie:   50
  • Wyżywienie:  14 zł/dziennie (dni robocze)


Miesięczna opłata za zakwaterowanie (stała): 50 zł
Stawka żywieniowa dzienna (wyłącznie dni robocze): 14 zł

Składniki dziennej stawki żywieniowej:

  • Śniadanie: 4,50 PLN
  • Obiad: 5,00 PLN
  • Kolacja: 4,50 PLN
Sposób obliczania płatności za wyżywienie na dany miesiąc:
(stawka żywieniowa dzienna - 14 zł) x (liczba dni roboczych w miesiącu) = (suma wpłaty)

NUMER KONTA ZAKWATEROWANIE:
Zespół Szkół Nr 3, im. T. Rylskiego, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

77 1020 4391 0000 6102 0144 9735    (tytułem: imię i nazwisko dziecka)

NUMER KONTA WYŻYWIENIE:
Zespół Szkół Nr 3, im. T. Rylskiego, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów
17 1020 4391 0000 6902 0187 2373    (tytułem: imię i nazwisko dziecka)

UWAGA !

PROSIMY ABY WPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE DOKONYWANE BYŁY OSOBNO NA KONTA PODANE POWYŻEJ 

Z ZAZNACZENIEM IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA W TYTULE WPLATY